IZMENE I DOPUNE PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA I TAKMIČENJA Smoki Sport Mix

Pravilima nagradnog konkursa i takmičenja “Smoki Sport Mix“ utvrđeni su uslovi i način učestvovanja u predmetnom nagradnom konkursu priređivača i organizatora Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29 (u daljem tekstu: Organizator) za Smoki proizvode, organizovanog u maloprodajnim objektima prodajnog lanca Univerexport doo Novi Sad na teritoriji Republike Srbije u periodu od 14.06.2021. godine do 14.07.2021. godine.

U svrhu omogućavanja učesnicima da smanjenjem minimuma vrednosti proizvoda koji se kupuju, povećaju svoje mogućnosti za osvajanje nagrade, ovim izmenama i dopunama Pravila menjaju se odredbe iz delova Pravila: MEHANIZAM UČESTVOVANJA.

Imajući u vidu navedeno, izmene i dopune glase:

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Učestvovanje u konkursu/takmičenju se realizuje na Smoki oficijalnoj stranici na Facebook društvenoj mreži, na kojoj će se za vreme trajanja konkursa 4 puta postaviti objava u vidu zadatka koje je potrebno ispuniti. Kako bi učestvovao, učesnik mora imati registrovan lični profil na društvenoj mreži Facebook (na webstranici: https://www.facebook.com/).
Uslov za učestvovanje u konkursu/takmičenju je kupovina proizvoda koji učestvuju u nagradnom konkursu, isključivo u Univerexport objektima u periodu trajanja nagradnog konkursa/takmičenja, od 14.06.2021. do kraja dana koji prethodi danu proglašenja pobednika za svaku pojedinu nedelju učestvovanja, u iznosu od minimum 400rsd za prva 2. zadatka ili kupovina bilo kog Smoki proizvoda sa liste u Univerexportu za 3. zadatak, na jednom fiskalnom računu. U svakom od zadataka će biti napomenuto da li je uslov učestvovanja kupovina u iznosu od 400rsd ili kupovina nekog od Smoki proizvoda sa liste u Univerexportu. Fiskalni račun, kao dokaz ostvarene kupovine je potrebno sačuvati do kraja nagradnog konkursa i u slučaju osvajanja nagrade do momenta uručenja. Nakon ostvarene kupovine, potrebno je da učesnik ispuni postavljen zadatak, u formi koja će biti zadata u zadatku, tako što će ga objaviti u komentaru ispod samog zadatka koji je postavljen od strane Smokija na oficijalnoj Smoki Facebook stranici. Najkreativniji ili najbrži odgovori će biti izabrani kao pobednički od strane žirija i osvojiti nagrade. Jedan učesnik može učestvovati u više od jednog zadatka i može biti dobitnik maksimalno 2 nagrade za vreme trajanja konkursa ali sa prijavljenim različitim fiskalnim računima koji zadovoljavaju uslove definisane ovim pravilima.
Žiri će birati pobednike na osnovu kriterijuma: kreativnost i originalnost ili na osnovu brzine dostavljenog odgovora na postavljeni zadatak.

Zadatak broj 1: potrebno je da učesnik objavi u komentaru ispod objavljenog zadatka na Smoki Facebook stranici najzanimljiviju izjavu fudbalskog komentatora koju su čuli.

  • Učestvovanje u zadatku br. 2 je moguće od momenta postavke zadatka od strane Smokija na oficijalnoj Smoki Facebook stranici 23.06.2021, do 28.06.2021. do 23:59. i ostvarene kupovine proizvoda koji učestvuju u nagradnom konkursu, isključivo u Univerexport objektima u periodu od 23.06.2021. do 28.06.2021. do 23:59č, u iznosu od minimum 400 rsd na jednom fiskalnom računu koji učesnik, ukoliko je proglašen već jednom kao pobednik u prethodnom zadatku, nije prijavio prilikom dostavljanja podataka Organizatoru, kako je definisano ovim pravilima. 30 najkreativnijih odgovora, koji će osvojiti poklon Smoki majicu, će biti proglašeno od strane žirija 29.06.2021 tako što će učesnici koji su ih kreirali biti tagovani u komentaru ispod objave zadatka.

Zadatak broj 2: potrebno je da učesnik rasporedi Smoki kao igrače na terenu, fotografiše napravljen raspored i postavi fotografiju u komentaru ispod objavljenog zadatka na Smoki Facebook stranici.

  • Učestvovanje u zadatku broj 3 je moguće nakon postavke zadatka od strane Smokija na oficijalnoj Smoki Facebook stranici, 29.06.2021,. do 06.07.2021. do 23:59. i ostvarene kupovine proizvoda koji učestvuju u nagradnom konkursu, isključivo u Univerexport objektima u periodu od 14.06.2021. do 06.07.2021. do 23:59č, u iznosu od minimum 400 rsd na jednom fiskalnom računu koji učesnik, ukoliko je proglašen već jednom kao pobednik u nekom od prethodnih zadataka, nije prijavio prilikom dostavljanja podataka Organizatoru, kako je definisano ovim pravilima.  30 najkreativnijih odgovora, koji će osvojiti poklon Smoki majicu, će biti proglašeno od strane žirija 07.07.2021. tako što će učesnici koji su ih kreirali biti tagovani u komentaru ispod objave zadatka.

Zadatak broj 3: potrebno je da učesnik u komentaru ispod objavljenog zadatka na Smoki Facebook stranici napiše svoje mišljenje ko će pobediti u finalu na evropskom prvenstvu u fudbalu.

  • Učestvovanje u zadatku broj 4. je moguće nakon postavke zadatka od strane Smokija na oficijalnoj Smoki Facebook stranici, počev od 09.07.2021. do 11.07.2021. do 23:59. i ostvarene kupovine nekog od proizvoda sa spiska koji učestvuju u nagradnom konkursu, isključivo u Univerexport objektima u periodu od 14.06.2021. do 11.07.2021. do 22:40č , ukoliko je proglašen već jednom kao pobednik u prethodnom zadatku, nije prijavio prilikom dostavljanja podataka Organizatoru, kako je definisano ovim pravilima. Prvih 9  najbržih  odgovora, će osvojiti poklon Hoverboard, i  biće proglašeni od strane žirija 14.07.2021 tako što će učesnici koji su najbrže poslali tačne odgovore  biti tagovani u komentaru ispod objave zadatka.

Pobednike konkursa u zadacima od 1 i 2 . bira žiri davanjem glasova na osnovu kriterijuma: kreativnost i originalnost ili pobednika takmičenja u slučaju zadatka br. 3 na osnovu brzine datih odgovora. Odgovori u zadacima 1 i 2. koji osvoje najviše glasova žirija osvojiće nagrade, a u zadatku broj 3. najbržih 9 učesnika osvaja nagrade.
Žiri čine zaposleni kod organizatora: Jelena Crnković (Senior menadžer za izgradnju brenda i inovacije) ( Bojana Vidaković (Senior menadžer za izgradnju brenda) i Jelena Ovuka (Digitalni menadžer).
Žiri Organizatora će prihvatiti samo odgovore koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Smoki.

Odgovor na postavljen zadatak se mora postaviti sa privatnog naloga, nije dozvoljeno učestvovati sa lažnih (nevažećih) naloga. U slučaju da administrator uoči zloupotrebu FB stranice od strane jednog ili više učesnika, oni će bez upozorenja biti diskvalifikovani iz Konkursa i njihovi odgovori će biti obrisani. Učesnici koji su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku iz Konkursa isključi učesnika za koga proceni da svojim postupanjem vezanim za Konkurs krši njegova pravila ili narušava fer pravila takmičenja drugim učesnicima.

Na konkursu i takmičenju mogu da učestvuju svi koji:

  • su saglasni sa ovim pravilima 
  • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu, adresu stanovanja,) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
  • pristaju da Organizator prikupljene odgovore koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima

Ove Izmene i dopune Pravila nagradnog konkursa stupaju na snagu od 9.7.2021. godine, od kada će se početi zaprimati i uvažavati prijave učesnika u skladu sa ovim Izmenama i dopunama.

Ove Izmene i dopune Pravila nagradnog konkursa će se objaviti na oficijalnoj Smoki Facebook stranici i na internet stranici www.smoki.rs .

U Beogradu, dana 09.06.2021.

Organizator

Atlantic Štark doo

Beograd